Vandsamarbejdet

Vandrådet i Favrskov

Vandrådet arbejder på et forslag til et vandsamarbejde.

 

Vores plan er at lave en fond, hvis formål er at beskytte vores grundvand i Favrskov.

 

Det er en forening med et begrænset omfang, som "kun" drejer sig om BNBO og Indvindnings op lande.

 

Vi har lavet et forslag til vedtægter og er ved at for berede et informations møde, som vi forventer at lave en gang i efteråret 2017.

 

Følg med på denne side!

Vandrådet i Favrskov