Koordinationsforum

Vandrådet i Favrskov

Vandrådet har deltaget i Koordinationsforum for grundvand i Favrskov Kommune

 

 

I kan henter referater fra de møder som vandrådet deltager i forbindelser med koordinationsforum her:

 

Mødet torsdag d. 27-09-2007

 

Mødet torsdag d. 27-10-2010

 

Mødet torsdag d. 10-05-2012

 

 

Vandrådet i Favrskov