Ledningsejerne

Vandrådet i Favrskov

Vi har modtaget følgende fra Peter Gothard Petersen,

Invitation til orienteringsmøde d. 19-10-2009 om Ledningsejernes adgang til det nye offentlige grundkort, FOT.

 

Her er et lille uddrag:

 

Der sker i disse år store ændringer i infrastrukturen i de geodata, som staten og kommunerne anvender i myndighedsarbejdet. Der er etableret landsdækkende portaler på miljøområdet og på planområdet, og der pågår arbejde med at etablere et fælles administrationsgrundlag på geodataområdet (herunder det tekniske kortområde - FOT). Der er etableret en forening med kommuner og stat som medlemmer til at varetage opgaven på geodataområdet, ”FOTdanmark”. Foreningen og dens virke kan der læses mere om på http://www.fotdanmark.dk/.

 

Resten kan hentes/læses her

 

 

I kan henter referater fra de møder som vandrådet deltager i forbindelser med Ledningsejerne her:

 

Mødet torsdag d. 18/6-2009

 

Vandrådet i Favrskov