Div_Blanketter_download


Her er nogle forslag til hvordan forskelling "standart" blanketter kunne se ud for jeres vandværk, udarbejdet af vandrådet.


-Forslag til Ansøgning om tilsluning til vandværk kan hentes her

-Forslag til Instruktion om installation kan hentes her

-Forslag til Pejleindberetning kan hentes her


Hvis I har andre forslag er I meget velkommen til maile dem til en af vandrådets bestyrelses medlemmer.