Aftale om måledata

Vandrådet har forhandlet en aftale vedr. levering af måledata til Favrskov forsyning.


I forlængelse af landsretdommen om betaling for måleroplysninger har det vist sig at være en rigtig god ide at indgå aftale om udveksling af måleroplysninger, så vandværket kan få en rimelig betaling for måleroplysningerne.


Derfor har Vandrådet og Favrskov Forsyning arbejdet på at forhandle en aftale, som tjener vores fælles kunder bedst muligt. Aftalen betyder, at der afregnes for måleroplysninger fra kloakerede ejendomme i Favrskov Kommune. For de ejendomme, der ikke er kloakerede, er vandværkerne forpligtede til at udlevere oplysningerne uden beregning.


Aftalen er gældende fra afregningsåret 2015 og frem.

 

Forhandlingen resulterede i en aftale, som giver vandværket 17,50 kr. ekskl. moms, 21,88 kr. inkl. moms. pr. måler/år.


Favrskov Forsyning vil i løbet af uge 47 udsende aftaler til hvert enkelt vandværk, fordi Vandrådet ikke kan/må lave den type aftale på alle vandværker vegne.

Har I spørgsmål til aftalen er I velkommen til at kontakte Favrskov Forsyning (Jakob Juhl, tlf. 2926 4819)


Lone Rask Nordblom udarbejder i liste (exel) til værkerne som beskriver hvilke forbruger som har kloakerede ejendomme og hvilke som ikke er. Denne liste udsendes uge 48-49.


Husk at det er følgende firma som skal have fakturaen:


    Favrskov Spildevand A/S

    Torvegade 7

    8450 Hammel

    Ean. nr.:                   579 000 1963 798

    Personreferance:       Lone Rask Nordblom


Fakturablanketen kan hentes / udfyldes her.


Aftalen kan hentes / læses her.