Om Vandrådet

I den nye Favrskov Kommune er der 62 større eller mindre vandværker. For at varetage vandværkernes interesser overfor kommunen mht. planlægning indenfor vandforsyningsområdet, beredskabsplaner, grundvandsforhold, drikkevandsbeskyttelse osv. har et repræsentativt udsnit af disse, indtil nu 50, dannet en forening som hedder Vandrådet i Favrskov Kommune. De 50 vandværker repræsenterer ca, 17700  ud af ca. 18000 forbrugere eller 98 % af samtlige forbrugere i Favrskov Kommune.