25 m beskyttelsezoner

Vedrørende 25 m beskyttelsezoner:


Miljøbeskyttelsesloven ("Grøn Vækst") §21b: "Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages inden for en radius på 25 m fra et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg".

 

For mere viden henvises til vejledningen om 25 m beskyttelseszonerne, som kan hentes her

 

Hvis nogle vandværker har problemer med, at lodsejere ikke vil overholde 25 m zonen omkring indvindingsboringerne, er det selvfølgelig ikke vandværkernes ansvar at gå til disse lodsejere. Det er NaturErhvervStyrelsen, som skal sikre, at 25 m zonen overholdes.


Favrskov Kommune har kontaktet NaturErhvervStyrelsen for at få dem til at føre tilsyn med 25 m zonerne i kommunen og har fået det svar, at NaturErhvervStyrelsen kun kan nå at føre tilsyn med et begrænset antal boringer hvert år.


For at sikre, at NaturErhvervStyrelsen fører tilsyn med de boringer, hvor der er et reelt problem, tilbyder Vandrådet, at vandværkerne gennem en formular kan melde ind, hvor 25 m zonen ikke overholdes lige nu. Der laves så en samlet liste med oplysningerne, som Vandrådet sender til Favrskov Kommune og NaturErhvervStyrelsen.


Formularen kan hentes her