Vandsamarbejdet

Favrskov og Vandrådet arbejder har udarbejdet et forslag vedtægter til et vandsamarbejde.


Vandrådet har arbejdet for at undgå at vi skal føre tilsyn med indgået aftaler.


Det er en forening med et begrænset omfang, som "kun" drejer sig om BNBO og Indvindnings op lande.


Efter det første møde 3. september 2018 og ændrings forslag fra nogle værker har vi tilrettet vedtægter osv. den version som vi fremlæger på næste møde kan hentes på nedstående link:

Vedtægter

Forretningorden

Økonomi

Indmeldningsblanket


Indbydelse til stiftende generalforsamling for Vandsamarbejdet i Favrskov

Kommune


Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19-21 i

Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel.


Af hensyn til serveringen er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest torsdag den. 9 maj. på mail eller sms.


Mail: Ole.h.leegaard@gmail.com sms: 21440746

Nedenstående er fra det sidste møde:


2. Mødet fandt sted:

Mandag den 3. september 2018, kl. 19-21

Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel

i Store Sal


I kan læse referater osv. fra mødet her:

Deltager liste her, PP fra FK her, PP om grudvand beskyttelse her, mødereferat her og PP fra vandrådet her.De filer som er sendt før mødet er følgende link:

vedtægter her, Forretningsorden her, Rå Budget her, Invitation her, og Notat her