Grundskyld

Vandrådet har søgt SKAT om vurdering af alle vandværker til 0 i ejendomsværdi, dette medfører at vi ikke længere skal betale ejendomsskat.


Vi søgte den 4.marts og efter et par rykkere er der kommet skred i sagen.


De vandværker som ikke allerede er vurderet til 0,-kr, og det er ca. 40 værker, får i løbet af uge 44 besked fra Skat at deres ejendomsværdi ansættelse er taget op til omvurdering(til 0,-kr) og alle sager vil være afgjort senest den 1. november 2009.


Det vil sige at alle vandværker slipper for at betale ejendomsskat i 2010, der vil ikke være mulighed for tilbagebetaling da vandværket bare kunne have søgt om fritagelse for år tilbage,siger SKAT.