Video log af boringer

Vandrådets holdning til Video log af boringer:

 

Vandrådet har som følge af udmeldinger fra kommunens side om at vores boringer skulle video logges for at sikre drikkevandssikkerheden, været ved at undersøge om vi kunne lave en rabat aftale på det.

 

Det viser sig at, det IKKE er alle som er enige i at en video log altid er en god ide.

 

Nogle mener at vi skal holde øje med vores vandanalyser og viser de ”rigtig tal” skal vi holde os fra at ”åbne” vores boringer, andre mener at vi kan trykprøve og holde øje med vores ”tal” osv. osv.

 

En løsning kunne være at man laver en video log + trykprøver hvis I har boring ”åben” af andre grunde alligevel.

 

Vandrådets konklusion er at vi IKKE vil udstikke nogen regler for hvordan i skal kontroller jeres boringer.

 

Vi har dog indhentet nogle tilbud på borings kontroller som I er velkommen til at få en kopi af. Vi sender dem til jer hvis I skriver mail til info@vandradet-i-Favrskov.dk