Indeks tal

Danske Vandværker´s "nye" indekstallet fra 2011 bliver løbende revideret.


Så de aktuelle tal på dette link.


Husk også afgift ændringer se mere under punkt afgifter på vand eller klik her


Her er link til Danva´s hjemmeside om indekstal