Generalforsamlinger

Generalforsamlinger:


Vi holder generalforsamling i Vandrådet i Favrskov Kommune i april hvert år

 I 2023 afholdes generalforsamlingen Onsdag den 12. april klokken 18.30 i

Lyngå Hus, Lyngåvej 76, Lyngå, 8370 Hadsten.


Husk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 10. marts ifølge vedtægterne.