Afgift på ledningsført vand

I følge SKATs hjemme sider er afgiften beregnet på følgende måde:


Som følge af skattereformen reguleres visse afgifter med, hvad der svarer til 1,8 pct. årligt frem til 2020. Vandafgiften er en af dem. Vandafgiften har til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet. Afgiftssatsen for vandafgift bliver forhøjet ved diskretionære forhøjelser pr. 1. januar 2015 og 2018 med henholdsvis 7,40 pct. og 5,50 pct. Vandafgiften er indekseret for 2012 og 2013, men ikke i 2014, så den diskretionære forhøjelse i 2015 omfatter også året 2014. Dermed omfatter indekseringen i 2015 i alt 4 år (2014-2017). Den efterfølgende diskretionære forhøjelse i 2018 omfatter årene 2018-2020.

Afgiftssatsen er herefter:

1.1.2013 - 31.12.2014     5,46 kr. pr. m3 vand

1.1.2015 - 31.12.2017     5,86 kr. pr. m3 vand

1.1.2018 - 31.12.2020     6,18 kr. pr. m3 vand


Hertil kommer et drikkevandsbidrag . Drikkevandsbidraget fremgår af vandafgiftslovens § 3, stk. 2.

Den samlede afgiftssats pr. m3 vil se sådan ud:


2015: 5,86 kr. + 0,67 kr.= 6,53 kr.

2016-2017: 5,86 kr. + 0,39 kr.= 6,25 kr.

2018-2020: 6,18 kr. + 0.19 kr.= 6,37 kr.


Link til skats vejledning om emnet.