Koordinationsforum

Vandrådet har deltaget i Koordinationsforum for grundvand i Favrskov KommuneI kan hente referater fra de møder som vandrådet deltager i med koordinationsforummet her:


Mødet d. 3-11-2022